Interesting

8 Feb ’12

Most Popular Chinese Models 2011

Red Flava’s Most Popular Chinese Models 2011:

More Photos Of Chinese Models Can Be Found At: Red Flava Gallery

1. Jin Mei Xin 金美辛
2. Li Ying Zhi 李颖芝
3. Lin Ke Tong 林柯彤
4. Zhang Xin Yu 张馨予
5. Zhang Wan You 张婉悠
6. Yang Qi Han 杨棋涵
7. Shi Zi Jia 诗梓佳
8. Hua Jia 画嘉
9. Kong Yan Song & Yao Zhu 孔燕松/孔瑶竹
10. Feng Yu Zhi 冯雨芝

No. 1. Jin Mei Xin (Profile) (Gallery)

No. 2. Li Ying Zhi (Profile) (Gallery)

No. 3. Lin Ke Tong (Profile) (Gallery)

4. Zhang Xin Yu (Profile) (Gallery)

5. Zhang Wan You (Profile) (Gallery)

6. Yang Qi Han (Profile) (Gallery)

7. Shi Zi Jia (Profile) (Gallery)

8. Hua Jia (Profile) (Gallery)

9. Kong Yan Song & Yao Zhu (Profile) (Gallery)

10. Feng Yu Zhi (Profile) (Gallery)

More Photos Of Chinese Models Can Be Found At: Red Flava Gallery

About the Author

Nia
Nia, Redflava Writer.3 Comments


  1. kenny

    zhang xin yu and jin mei xin are the best to me.:D


  2. thatthatboy

    wow
    so many hotties!Leave a Reply to 741 Cancel reply

Your email address will not be published.